PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

 

[15-05-2013] Thông báo v/v kê khai quá trình tham gia công tác giảng dạy để tính hưởng chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo năm 2013
[14-05-2013] Thông báo v/v phục vụ công tác Tuyển sinh Đại học năm học 2013-2014
[07-05-2013] Thông báo Lần 2 v/v đăng ký nhu cầu học tập nâng cao chuyên môn giai đoạn 2013-2015
[07-05-2013] Quyết định thành lập ban chỉ đạo thực hiện ISO
[02-05-2013] Thông báo v/v ký hợp đồng lao động
[02-05-2013] Thông báo v/v Kết quả xét bổ sung nâng bậc lương trước niên hạn năm 2012
[24-04-2013] Thông báo v/v Xét bổ sung nâng lương trước niên hạn năm 2012
[05-04-2013] Thông báo v/v ban hành quyết định xét duyệt cử cán bộ công chức, viên chức đi nước ngoài
[27-03-2013] Danh sách cán bộ viên chức chưa nộp mẫu lý lịch 2C
[25-03-2013] Thông báo v/v cử người tham gia Ban Triển khai Thực hiện ISO của trường
[22-03-2013] Thông báo về thủ tục thai sản
[19-03-2013] Thông báo Tuyển dụng ngày 18-03-2013
[18-03-2013] TB v/v đăng ký học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình CVC 2013
[18-03-2013] TB v/v đăng ký nhu cầu học tập nâng cao chuyên môn giai đoạn 2013-2015
[08-03-2013] TB v/v ban hành quy định thực hiện xét duyệt CB,CCVC và NLĐ đi nước ngoài năm 2013
[07-03-2013] TB v/v đăng ký lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên năm 2013 (đợt 1)
[06-03-2013] Thông báo v/v tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho Giảng viên
[05-03-2013] Thông báo v/v đăng ký học lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ B và C năm 2013
[27-02-2013] Thông báo v/v ký Hợp đồng Lao động (Hết hạn)
[26-02-2013] Thông báo v/v lấy thông tin quá trình diễn biến lương để khai lý lịch theo mẫu 2C
[23-01-2013] Thông báo v/v dự Hội nghị Cán bộ Công chức ngày 25-01-2013
[22-01-2013] Hội nghị Cán bộ Công chức năm 2012-2013
[18-01-2013] Thông báo v/v nâng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
[18-01-2013] Thông báo v/v dời ngày lấy thông tin quá trình diễn biến lương để khai SYLL mẫu 2c
[17-01-2013] Thông báo v/v nhận quyết định khen thưởng năm 2011
[17-01-2013] Thông báo bổ sung v/v làm thẻ cho viên chức, NLĐ - Lần 2 (Hết hạn)
[16-01-2013] Thông báo v/v xét tuyển viên chức năm 2012
[14-01-2013] Bộ câu hỏi ôn thi xét tuyển viên chức năm 2012
[09-01-2013] Thông báo v/v Khai lại Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C (Hết hạn)
[08-01-2013] Thông báo v/v nhận Quyết định nâng lương trước niên hạn năm 2012
[07-01-2013] Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2012 (Hết hạn)
[25-12-2012] Thông báo v/v làm thẻ nhân viên mới (Hết hạn)
[21-12-2012] Quyết định v/v Hưởng và nâng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
[20-12-2012] Thông báo v/v chuyển chức danh, mã ngạch Kỹ thuật Y học và Hộ sinh
[18-12-2012] Thông báo v/v Khai và nộp bản kê khai tài sản, Bổ sung lý lịch năm 2012 (Hết hạn)
[18-12-2012] Thông báo v/v thực hiện đánh giá Công chức, Viên chức năm 2012 (Hết hạn)
[04-12-2012] Dự thảo quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm CBVCLĐ (Hết hạn)
[04-12-2012] Thông báo chương trình học bổng Chevening của VQ.Anh năm học 2013-2014 (Hết hạn)
[04-12-2012] Thông báo kết quả xét nâng lương trước niên hạn năm 2012 (Hết hạn)
[26-11-2012] Dự thảo quy chế bảo vệ bí mật nhà nước (Hết hạn)
[22-11-2012] Thông báo v/v Xét tuyển Viên chức năm 2012 - Lần 2 (Hết hạn)
[21-11-2012] Dự thảo chức năng nhiệm vụ của các Phòng, Ban chức năng (Hết hạn)
[19-11-2012] Thông báo nhận quyết định nâng lương Quý 3-4 năm 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Tải bản kê khai và xem thêm Nghị định, Thông tư liên quan tại đây.

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA
PHẠM NGỌC THẠCH

Số: 812/ TB-ĐHYPNT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  14  tháng  5  năm  2013

 

THÔNG BÁO

Về việc phục vụ tuyển sinh Đại học năm 2013-2014

 

 

  Theo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch về phục vụ tuyển sinh Đại học năm 2013-2014. Số lượng tuyển sinh năm 2013-2014 là 5830 thí sinh được bố trí tại 7 điểm thi. Thời gian tham gia tuyển sinh từ ngày 8,9,10 tháng 7 năm 2013.

 

 Vì số lượng thí sinh tuyển sinh Đại học năm 2013-2014 nhiều nên Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường đề nghị tất cả viên chức và người lao động tham gia tuyển sinh đầy đủ.

 

- Viên chức và người lao động không được nghỉ phép năm trong thời gian tham gia tuyển sinh.

 

- Ban Giám hiệu chỉ giải quyết cho viên chức và người lao động nghỉ phép khi có lý do đặc biệt (viên chức và người lao động chỉ được nghỉ phép khi có ý kiến của Trưởng đơn vị trực tiếp và phê duyệt của Ban Giám hiệu).

 

- Những trường hợp nào nghỉ không lí do chính đáng hoặc bỏ nhiệm vụ phục vụ cho việc tuyển sinh sẽ không được xét thi đua của năm 2013.

 

Nay Ban Giám hiệu Trường thông báo đến tất cả viên chức và người lao động được biết và chấp hành nghiêm chỉnh để việc phục vụ tuyển sinh được tốt./.

 

   

Nơi nhận
- Hiệu trưởng (để b/c);
- Trưởng các phòng ban, Khoa và bộ môn;
- Ban CNTT (đăng trên mạng thông tin nội bộ);
- Lưu VT, TCCB, Tr(03).
HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Tải về danh sách

 

 

 

 

 

 

 

» Tải về các tài liệu liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Tải về mẫu đề xuất nhân sự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Tải về mẫu đăng ký

 

 

 

 

 

 

 

» Tải về mẫu đăng ký

 

 

 

 

 

 

 

» Tải về dự thảo

 

Kính gửi các Trưởng, Phó phòng, Ban, Khoa, Bộ môn và các đơn vị trực thuộc Dự thảo Quy đinh xét duyệt đi nước ngoài để góp ý, bổ sung. Mọi ý kiến xin gửi về Cô Ngọc Thu -phòng TCCB, địa chỉ mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 15/03/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Tải về các biểu mẫu liên quan

 

 

 

 

 

 

 

» Tải về mẫu đánh giá nhân viên tập sự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Tải về mẫu đăng ký tham dự Hội nghị và Danh sách Chiến sĩ thi đua

 

 

 

 

 

 

 

» Tải về danh sách viên chức được nâng phụ cấp thâm niên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Tải về Danh sách đăng ký xét tuyển viên chức

 

 

 

 

 

 

 

» Tải về Biểu mẫu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Tải về tài liệu liên quan

 

 

 

 

 

 

 

» Tải về mẫu đăng ký

 

 

 

 

 

 

 

» Tải về danh sách

 

 

 

 

 

 

 

» Tải danh sách

 

 

 

 

 

 

 

» Tải các biểu mẫu liên quan

 

 

 

 

 

 

 

» Mẫu đánh giá Viên chức

» Mẫu đánh giá Viên chức Lãnh đạo

 

 

 

 

 

 

 

» Danh sách cử CBVC dự tuyển gửi SNV

 

 

 

 

 

 

 

» Danh sách CBVC đề nghị nâng lương trước niên hạn năm 2012

 

 

 

 

 

 

 

» Mẫu đơn đăng ký xét tuyển Viên chức (Cập nhật lại ngày 27-11-2012)
» Mẫu SYLL Cán bộ Công chức

 

 

 

 

 

 

 

» Tải Dự thảo- Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Ban chức năng

 

Kính gửi: các Trưởng, phó phòng, ban chức năng dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban để bổ sung, góp ý. Mọi ý kiến bổ sung, góp ý xin gửi về Cô Thu Hương - phòng Tổ chức Cán bộ, địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (đề nghị gửi ý kiến góp ý trước ngày 28/11/2012)

 

 

 

 

 

 

» Tải Dự thảo - Quy chế thực hiện bảo vệ bí mật nhà nước

 

Kính gửi: các Trưởng Khoa, bộ môn, phòng ban chức năng Dự thảo Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước, đề nghị góp ý, bổ sung về Cô Thu Hương Phòng TCCB trước ngày 03/12/2012 (địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

 

 

 

 

 

» Tải Dự thảo - Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo

 

 

 

Kính gửi: các Trưởng, Phó phòng, Ban, Khoa, Bộ môn và các đơn vị trực thuộc Dự thảo Quy chế bổ nhiệm để góp ý, bổ sung. Mọi ý kiến xin gửi về Cô Thu Hương - phòng TCCB, địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 11/12/2012

 

 

 

 

 

 

» Danh sách nâng lương niên hạn cho cán bộ viên chức quý 3,4 năm 2012

 

 

Thiet ke web | thiet ke website Sunrise Solutions Co., Ltd.